we are a creative design studio

WARSTAC TRAINING GROUP

COMMUNITY THAT OFFERS YOU MORE!!!

WARSTAC TRAINING GROUP

      WARSTAC Training Group je registrovaný, a to  v zmysle § 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú najmä záujmovú streleckú  športovú činnosť.

Strelecký klub WARS-TAC Training Group vznikol dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.KONTAKT:

WARSTAC Training Group

Dolné Rudiny 8363/5, 010 01 Žilina

E-mail: wtg@warstac.com

https://warstac.com/shooting-club

Mobil: +421 905 729 351

Stanovy

WARSTAC Training Group:

STANOVY

WARSTAC Training Group

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

  1. WARSTAC Training Group (ďalej aj ako „klub“ alebo „združenie“) registrované v zmysle § 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú najmä záujmovú...

ZISTI VIAC
Prihláška

WARSTAC Training Group:

Strelecký klub WARSTAC Training Group organizuje na mesačnej báze tréningové jednotky, a to pod vedením mentorov WARS - TAC.

Číslo účtu: SK30 7500 0000 0040 3169 9940

Členské: 80.-€ / osoba / kalendárny rok

Poznámka k platbe: meno a priezvisko.

V prípade záujmu o členstvo vo WARSTAC Training Goup nás kontaktujte na: info@warstac.com

Vaša žiadosť musí obsahovať

ZISTI VIAC